PIVODA, Miroslav. Návrh technologie výroby formy na odlévání dílu v malosériové výrobě [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14194. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.

Uložit do Citace PRO