SLADKÁ, Vladimíra. Algebraické metody řešení kubické rovnice [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1420. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jiří Klaška.
Uložit do Citace PRO