BULÍČEK, Pavel. Inovační metody provádění biologické ochrany letišť [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14203. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Tomáš Kujal.

Uložit do Citace PRO