ZACHAR, Jiří. Návrh impedančních transformátorků s impedančním převodem 1/50 ohmů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14208. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Dřínovský.
Uložit do Citace PRO