SLÁMOVÁ, Veronika. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jitka Sládková.
Uložit do Citace PRO