DVOŘÁK, Jiří. Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Střelice - Moravský Krumlov [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14223. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.
Uložit do Citace PRO