KOPEČKOVÁ, Hana. Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu bytového domu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14246. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Pavel Schmid.

Uložit do Citace PRO