NEUBAUEROVÁ, Alena. Možnosti zlepšování užitných vlastností pórobetonu pro nízkoenergetické budovy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14247. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Karel Kulísek.
Uložit do Citace PRO