CSERI, Peter. Systém řízení slunečních kolektorů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1425. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
Uložit do Citace PRO