BAIER, David. Aplikace 3D průmyslové geodézie při výrobě modulů pro podmořskou těžbu ropy [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14252. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radovan Machotka.

Uložit do Citace PRO