ŠARLEJOVÁ, Petra. Kalkulace nákladů na provoz stavebního stroje [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14253. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Leonora Marková.
Uložit do Citace PRO