ZAMRZLA, Martin. Průmyslový stavový indikátor [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1426. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
Uložit do Citace PRO