VYHNÁNEK, Jan. Bytový dům - vytápění [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14267. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lea Treuová.
Uložit do Citace PRO