ČEČOTKOVÁ, Kristýna. Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno park Kraví hora [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14271. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jakub Foral.
Uložit do Citace PRO