DUBINA, Radek. Nelineární analýza únosnosti železobetonové základové patky [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14276. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jan Eliáš.
Uložit do Citace PRO