VLČKOVÁ, Zoja. Chemické a fyzikální transformace huminových kyselin [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14283. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.

Uložit do Citace PRO