VLČKOVÁ, Zoja. Chemické a fyzikální transformace huminových kyselin [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14283. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.
Uložit do Citace PRO