PORTYŠ, Jakub. Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14307. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Taševský.
Uložit do Citace PRO