SYNEK, Josef. Pulsní oxymetr v LabVIEW [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14314. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Čmiel.
Uložit do Citace PRO