FIŠR, Petr. Analýza nejistot nepřímých měření [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14319. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce František Vdoleček.
Uložit do Citace PRO