NOVÁK, Lukáš. Synergické účinky kombinovaného stárnutí elektroizolačních materiálů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Zdenka Rozsívalová.
Uložit do Citace PRO