MRAVCOVÁ, Ludmila. Využití separačních technik na bázi plynové a kapalinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a vybraných xenobiotik [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1433. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO