ŠUBA, Dušan. Revitalizace toků rybími přechody [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14332. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Rudolf Milerski.
Uložit do Citace PRO