SLOVÁK, Zdeněk. Vytápění souboru bytových domů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14343. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Helena Wierzbická.
Uložit do Citace PRO