AXMAN, Vladimír. Obvody s moderními aktivními prvky [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14349. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Dostál.

Uložit do Citace PRO