RŮŽIČKA, Tomáš. Expozice v Moravských Budějovicích [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Pilgr.
Uložit do Citace PRO