VANĚK, Lukáš. Možnosti využití alternativních pojiv při výrobě tepelně izolačních a sanačních omítek s velmi nízkou objemovou hmotností [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14374. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.
Uložit do Citace PRO