KORÁBOVÁ, Nikola. ART & ARCHITECTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně (Koncertní a taneční sál "FIESTA") [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Petr Pelčák.
Uložit do Citace PRO