FRÝBORTOVÁ, Iva. Možnosti alkalické aktivace ocelářské strusky [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14383. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Opravil.

Uložit do Citace PRO