RAIF, Lukáš. Rekonstrukce železniční tratě Branná - Ostružná včetně technologie prací [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14393. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Richard Svoboda.

Uložit do Citace PRO