HŮLKOVÁ, Michaela. Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14394. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO