NEUŽIL, Tomáš. Průběžná lokalizace a mapování pomocí mobilního robotu [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14399. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Šolc.

Uložit do Citace PRO