PROKOP, Aleš. Aplikace diskrétní simulace v oblasti podpory projektování dopravníkové techniky [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14405. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miroslav Škopán.

Uložit do Citace PRO