ŠPLÍCHALOVÁ, Romana. Školní atlasy pro slabozraké [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Ladislav Plánka.
Uložit do Citace PRO