HELLER, Ondřej. Akumulace energie z OZE [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14457. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.
Uložit do Citace PRO