FIALA, Milan. Zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14466. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO