FEDRA, Tomáš. Měření výškové polohy těžiště vozidla [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14468. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.
Uložit do Citace PRO