HAVEL, Jan. Zvedací zařízení pro formulový vůz [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14469. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.
Uložit do Citace PRO