FLORIAN, Radim. Model nelineární soustavy [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14471. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Ošmera.
Uložit do Citace PRO