JANÍČEK, Zdeněk. Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin. Online, Bakalářská práce, vedoucí Martin Valla. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14484. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO