JANÍČEK, Zdeněk. Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14484. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Valla.
Uložit do Citace PRO