JIRÁSKOVÁ, Kristýna. Správa pacientských dat v nemocničním informačním systému Clinicom [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14485. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Helena Škutková.

Uložit do Citace PRO