KAŠPAR, Blahoslav. Matematické hodnocení antioxidačních vlastností extraktů z rostlin [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14488. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Valla.

Uložit do Citace PRO