CZAJKOWSKI, Ondřej. Proudové zdroje s tranzistory řízenými elektrickým polem [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14511. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Michal Horák.
Uložit do Citace PRO