BRADA, Jan. Aplikace nástrojů řízení a automatizace administrativních procesů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14513. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO