FRANC, Miroslav. Pásový šikmý dopravník pro dopravu drceného vápence [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14514. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.

Uložit do Citace PRO