KAŠTAN, Jiří. Pravidla návrhu elektronických přístrojů s jednočipovými mikropočítači ATMEL z hlediska EMC [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Urbanec.

Uložit do Citace PRO