KONEČNÁ, Eva. Návrh komunikačního mixu cestovní kanceláře [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14525. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO