TĚŽKÝ, Jiří. Vyhodnocení nákladů na penalizace v zadané distribuční síti [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14533. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Vladimír Blažek.
Uložit do Citace PRO