KŘÍŽ, Jakub. Sanace půdy po těžbě uranu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14559. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO