NOGOL, Petr. Plazmové svařování výfuků motorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14567. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO