TKADLEC, Dušan. Návrh dvouosé automatické vidlicové frézovací hlavy osazené elekrovřetem s aplikací pohonů Harmonic-Drive [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14570. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Michal Holub.
Uložit do Citace PRO